blender kung paano ilipat ang camera upang matingnan


sagot 1:

Button ng Gitnang Mouse upang paikutin.

Paglipat + Middle Mouse Button sa kawali.

Ctrl + Middle Mouse Button upang mag-zoom (hawak ang Ctrl + MMB, ilipat ang mouse pataas upang mag-zoom in at pababa upang mag-zoom out). Bilang kahalili, maaari mong gamitin ang mouse wheel upang mag-zoom in at out.

Alt + Middle Mouse Button upang lumipat sa isa sa maraming mga orthographic view (hinahawakan ang Ctrl + MMB, ilipat ang kaliwa ng mouse, kanan, pataas, pababa para sa iba't ibang mga view ng ortho). Bilang kahalili, maaari mong gamitin ang mga pindutan ng numero ng numpad: 1 para sa Front View, Ctrl + 1 para sa Back View, 3 para sa Right View, Ctrl + 3 para sa Left View, 7 para sa Top Top, Ctrl + 7 para sa Bottom View, 5 para sa View ng Perspective , 0 para sa View ng Camera.

Numpad "." key o Ctrl + Numpad na "." susi upang isentro ang view sa mga piling bagay.

Shift + C upang isentro ang view sa lahat ng mga bagay sa eksena.